Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája
választható tantárgy (csak tavaszi félévben indul)


Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Tárgy félév
VIMIJV51
4+0+0v
4
1/1

A tantárgy célkitűzései:

A tantárgy célja, gyakorlatban alkalmazható ismeretek nyújtása mikrokontrollereket alkalmazó fejlesztésekhez, alkatrész ismeret, fejlesztési eszközök és módszerek.
Mindezeket a hallgató alkalmazza a megépítendő házi feladat keretében.

                                 
 
Adatlap     Hiretmények (HF és egyéb tudnivalók)            Házi feladat
         FOTO GALÉRIA
Jegyzet, segédanyagok     Vizsga minta (HTML)

BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék