András Bódis-Szomorú
Assistant Lecturer

Dept. of Measurement and
Information Systems,
Budapest University of
Technology and Economics

Dear visitor

I was a Ph.D student and, until Sep 2011, an assistant lecturer at the Dept. of Measurement and Information Systems. My research field is 3D computer vision.

My next position is at the Computer Vision Lab, ETH Zurich. Please visit my personal webpage there.


Bódis-Szomorú András
tanársegéd

Méréstechnika és Információs
Rendszerek Tanszék,
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi egyetem

Kedves látogató!

A 2005-2008 intervallumban doktorandusz hallgatója, majd 2011 szeptemberéig tanársegéd-munkatársa voltam a Méréstechnika Tanszéknek. Kutatási területem gépi látás és 3D rekonstrukció.

A következő munkahelyem a Számítógépes látás labor az ETH Zürich-en. A személyes honlapom oda költözött.