SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

 

1. Személyi adatok

            Név:                             Dr. Fehér Béla

            Születési hely, idő:         Ajka, 1959. január 18.

            Családi állapot:             Nős , két gyermek

            Lakcím:                        2092. Budakeszi, Ady E. u. 21.

            Munkahely:                   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Méréstechnika és Információs Rendszerek tanszék

Cím:                             1117. Budapest Magyar tudósok krt. 2.

Telefon:                        (1) 463 2686, (1) 463 2057

Fax:                              (1) 463 4112

Email:                           feher@mit.bme.hu

Beosztás:                      Egyetemi docens

 

2. Tanulmányok

            1974-1978       Ságvári Endre Gép- és Híradásipari Szakközépiskola

            1978-1983       Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kar

            1983-1986       TMB posztgraduális képzés

 

3. Munkahelyek

            1983‑1986       MTA Tudományos Minősítő Bizottság,

                                    tudományos továbbképzési ösztöndíjas

            1986‑2003       BME Műszer‑ és Méréstechnika Tanszék

                                    tudományos segédmunkatárs     1986‑1990

                                                tanársegéd                                1990‑1995

                                                egyetemi adjunktus                   1995-1997

                                                egyetemi docens                       1997-2003

 

4. Oktatási tevékenység

1983-1994       Elektronikus  áramkörök c. tárgycsoport oktatása különböző

                        formákban (előadás,  gyakorlatvezetés, laboratórium) és

tagozatokon (nappali, levelező, idegen nyelvű képzés)

            1986-1989       Elektronikus műszerek (gyakorlatvezetés, konzultáció)

            1990-1992       Digitális berendezések (gyakorlatvezetés, konzultáció)

            1984-1999       Önálló laboratórium, diplomaterv konzultáció

1993-2003       Logikai tervezés (előadás, laboratórium)

            1996-1999       Advanced Electronics (előadás, idegen nyelvű képzés)

            1996-2003       Digitális technika (előadás, konzultáció, laboratóriumi gyakorlat)

1996-2003       Doktoranduszi témavezetés

2000-2003       Digitális rendszerek szigorlat

            2002-2003       Mikrorendszerek megvalósítása FPGA áramkörökkel  

 

5. Tudományos fokozat

            1994                Műszaki tudomány kandidátusa

Értekezés címe: Programozható logikai áramkörök a digitális

jelfeldolgozásban

1995                                PhD. cím a kandidátusi fokozat alapján

 

6. Idegennyelv vizsgák

            1984                Angol középfokú nyelvvizsga (“C” típusú)

            1994                Orosz alapfokú nyelvvizsga  (“A” típusú)

 

7. Tanulmányutak

1992                1 hónap, Kuala Lumpuri Műszaki Egyetem  (Malájzia),

vendégkutatói meghívás, előadások és kutatás a Digitális

 jelfeldolgozás és alkalmazásai témakörben

1994                                1 hónap, Milánói Műszaki Egyetem (Olaszország), PHARE ACCORD MASIP projekt keretében kutatás Párhuzamos számítási struktúrák témakörben

1995                                3 hét, Texasi Állami Egyetem, Arlington (Amerikai Egyesült

Államok), vendégkutatói meghívás, előadás és kutatási feladatok a Képtömörítési eljárások és párhuzamos megvalósításaik témakörben

1995-1996       1 év, Delfti Műszaki Egyetem (Hollandia), posztdoktori ösztöndíjas kutatás digitális jelfeldolgozási algoritmusok  témakörben

 

8. Kutatás-fejlesztési megbízások

1983-1985       Nagysebességű mikroprogramozható digitális jelfeldolgozó rendszer fejlesztése

                                    Megbízó: OMFB, Medicor

            1986-1987       MO-51 mikroprogramozott CPU kártya emulátor kifejlesztése

                                    Megbízó: SZKI

            1987-1989       Precíziós áram- és feszültségváltó hitelesítő fejlesztése

                                    Megbízó: ÉMÁSZ

            1988-1992       Nagysebességű mikroprogramozott kártyateszter

                                    Megbízó: EMG

1994-1995       Nagysebességű párhuzamos lebegőpontos CNN emulátor fejlesztése

                                    Megbízó: MTA SZTAKI

1997-1998             Soros adatátviteli sebesség konverter a MOL OTR2000 telemetriai

rendszerhez

Megbízó: Digital Hungary Kft.

 

9. Szabadalmak

            207781/1989   Áram és feszültséggenerátorok kalibráló rendszerekben

            207772/1990   Jelzőszámgenerálás többcsatornás digitális rendszerekben

            P9603632/10   IR telemetriai rednszer mozgás és pozíció érzékelésre

 

10. Nemzetközi projektek

1993-1994       MASIP: Mapping Signal Processing Algorithms onto Parallel Processors,

PHARE ACCORD projekt

1994-1996       Introducing Parallel Processing into the Curriculum of

Hungarian Higher Education Institutions of Technology,

TEMPUS projekt

1996-1997       HUMIC: Hungarian Microelectronics Information Center,

PHARE TDQM projekt

1996-1998             ACCUSE: Application of custom computing in the evaluation and construction of multiprocessor systems,

                                    Magyar-Német Korm. TéT Együttműködés

            1997-1999       INTCOM: Intelligent Systems in Control and Measurement

                                    TEMPUS projekt

1998-2001             VILAB: Microelectronics virtual laboratory for cooperation in research

                                    and knowledge transfer 

                                    Copernicus projekt

            2002-2003       JENET Joint European Network on Embedded Internet Technologies

IST FP5 project

 

 

11. Hazai kutatási projektek

1991-1994       Asszociatív jelfeldolgozás intelligens mérő- és vezérlő rendszerekben   

                        OTKA No.: 778

1991-1994              Dekonvolúciós eljárások vizsgálata, kidolgozása és alkalmazása

                        OTKA No.: 780

1993-1995       Párhuzamos elosztott architektúrák és alkalmazásaik valós idejű mérő és

                        jelfeldolgozó rendszerekben

                        OTKA T7335

1995-1998              Jelfeldolgozás újrakonfigurálható rendszerekben                       

                        OTKA T017448

1996-1999       Nemlineáris jelfeldolgozó rendszerek a méréstechnikában

                        OTKA T021003

            1997-1998       Újrakonfigurálható számítógép struktúrák

                                    MKM FKFP 0413/1997

 

12. Tagság szakmai szervezetben

            1986-1999       MATE Méréstechnikai és Automatizálási Egyesület

            1996-1999       MTA Köztestületi Tag, Műszaki Tudományok Osztálya           

1997-1998             IEEE Computer Society

 

13. Publikációk

            Konferenciacikkek száma:                    25

            Folyóiratcikkek száma:              5 ( 2 magyarul)

            Disszertációk száma:                              1

            Szakmai jelentés                                     1       

            Szabadalmak                                          3

 

14. Ösztöndíjak

1995-1996             Delfti Műszaki Egyetem (Hollandia), kutatási ösztöndíj 1 év

Téma: Digitális jelfeldolgozás

1998-2001       Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 3 év

                                    Téma: Dinamikusan átkonfigurálható párhuzamos számítási rendszerek

 

15. Jelenlegi kutatási területek

            Programozható logikai eszközök alkalmazástechnikája

            Magas szintű logikai szintézis

            Újrakonfigurálható számítási struktúrák

            Szoftver-hardver együttes tervezés

            Párhuzamos jelfeldolgozási architektúrák

            Adattömörítés, kétdimenziós transzformációk megvalósítása

            Telemetriai rendszerek kialakítása, ipari buszhálózatok

            Nagysebességű adatátviteli technológiák

            Beágyazott rendszerek