kolumban04.jpg

Kolumbán Géza

Switch to English (Váltás angolra):    

2009. szeptember 1-től a   Pázmány Péter Katolikus Egyetem   (PPKE)   Információs Technológiai Karán   (ITK) oktatok.
PPKE-s adataim elérhetők:   http://users.itk.ppke.hu/~kolumban .Kolumbán Géza

egyetemi tanár
az MTA doktora
Fellow of IEEE
Dr.habil, C.Sc., Ph.D.

Teljes életrajz
    (angol, PDF)
Válogatott publikációk
    (angol, PDF)
Teljes publikációs lista
    (angol, PDF)
Legidézettebb IEEE
    Trans. cikkek
    (angol, PDF)
Hivatkozások listája
    (angol, PDF)
A kaotikus adatátvitelről
    szóló meghívott
    Proc. of the IEEE cikk
    (angol, PDF)
Oktatás Budapesten
BME - MIT

Beágyazott rendszerek
    tervezése
Beágyazott rendszerek
    hálózati eszközei
Elektronikai
    rendszertervezés
Szenzorhálózatok
Oktatás Hong Kongban
PolyU - EIE

Advanced
    Communication Systems
Communication
    FundamentalsKolumbán Géza (Fellow of IEEE), mérnöki diplomáját (1976) és Ph.D. fokozatát (1990) a Budapesti Műszaki Egyetemen, a műszaki tudomány kandidátusa (1990) majd doktora (2005) címeket a Magyar Tudományos Akadémián szerezete. Habilitációjára 2005-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen került sor. Az USA-beli IEEE szervezet 2005-ben választotta Fellow-vá a kétszeres mintavételezésű hurkok (lásd MTA kandidátusi disszertáció) és a nemkoherens kaotikus hírközlés (lásd MTA akadémiai doktori disszertáció) terén elért eredményeiért.

Egyetemi tanulmányai után a budapesti Finommechanikai Vállalatnál helyezkedett el (1976), ahol mikrohullámú lokálgenerátorokat, tranzisztoros teljesítményerősítőket és VCO áramköröket fejlesztett az FMV-ben gyártott földfelszini nagykapacitású analóg mikrohullámú rádiórelé rendszerek számára. 1980-ban az MTA ösztöndíjával került a Távközlési Kutató Intézetbe (TKI), ahol számos rendszertervezési feladatban vett részt: SCPC típusú műholdas hírközlő berendezés fejlesztése és gyártása, műholdas mikrohullámú rendszerek up- és downkonverter berendezéseinek valamint kiskapacítású digitális mikrohullámú adatátviteli rendszerek fejlesztése. Mint csoportvezető irányította a műholdas rendszerek és frekvenciaugratásos (FH) szórt spektrumú rendszerekhez kidolgozott frekvenciaszintetizátorok fejlesztését.

Oktatói státuszban 1991-92 között egy tanévet az ankarai Bilkent Egyetemen, majd 1992-93 között egy tanévet a ciprusi Eastern Mediterranean University-n oktatott. 1993-ban tért vissza a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre (BME) ahol jelenleg egyetemi tanári beosztásban dolgozik a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéken (MIT).

Mint a kaotikus rendszerek csoport vezetője a világon elsőnek mutatta meg, hogy a kaotikus jelenség megfigyelhető az analóg autonóm fáziszárt hurkokban, kidolgozta a kaotikus hullámforma kommunikáció elméletét, megteremtette a nemkoherens kaotikus adatátvitelt mint egy teljesen új nemzetközi kutatási irányzatot. Kifejlesztette a DCSK és FM-DCSK modulációs eljárásokat, amelyek azóta világszerte a leggyakrabban használt kaotikus modulációs eljárásokká váltak.

Két, M. P. Kennedy (University College Cork, Írország) és L. O. Chua (University of California, Berkeley) professzorokkal közösen jegyzett cikke bekerült az IEEE Transactions leggyakrabban hivatkozott cikkei közé. Ezidáig 63 cikkét több mint 800 alkalommal hivatkozták független, elsöprő töbségben külföldi szerzők.

Meghívott oktatóként és kutatóként hosszabb ideig dolgozott az Electronics Research Laboratory-ban (Chua prof. laborja az UC Berkeley-n), a Hong Kong Polytechnic University-n (PolyU), az INSA-LATTIS Laboratóriumban (Toulouse, Franciaország), a University College Dublin és Cork-ban (Írország), EPFL-en (Lausanne, Svájc), a Drezdai Műszaki Egyetemen és a Hong Kong City University-n.

Jelenlegi kutatási területei: Fáziszárt hurkok nemlineáris dinamikája, PLL alapú frekvenciaszintetizátorok, complex rendszerek számítógépes szimulációja, ultra-szélessávú (UWB) és kaotikus adatátviteli rendszerek, vezetéknélküli hálózati eszközök, szenzor hálózatok és nyomonkövethetőséget biztosító automata gyártó és mérő rendszerek.

Kapcsolat:

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
IE-415 szoba, Informatika épület, E szárny
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Postai cím:    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
H-1521 Budapest, Pf. 91.

Tel.: (+36-1) 463-2057
Fax: (+36-1) 463-4112
e-mail: kolumban<AT>mit.bme.hu
URL: http://www.mit.bme.hu/~kolumban/
Frissítve: 2009. augusztus 31.Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék