Szakmai önéletrajz

Majzik István
Egyetemi docens, PhD
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék,
1117 Budapest, Magyar Tudósok krt. 2.
Telefon: (1) 463-3598;  Fax: (1) 463-2667, E-mail: majzik@mit.bme.hu
 

MUNKAHELYEK ÉS BEOSZTÁSOK

1995- : 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
(korábban Műszer- és Méréstechnika Tanszék)
- Egyetemi docens (2003-tól)
- Egyetemi adjunktus (1998-2003)
- Tudományos segédmunkatárs (1995-1997)

VÉGZETTSÉG

2014:
Dr. habil., műszaki tudomány, informatikai tudományág, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Habilitációs tézisek: Verifikációs módszerek biztonságkritikus beágyazott rendszerekhez
1997:
PhD, Műszaki tudomány (villamosmérnöki szak), Budapesti Műszaki Egyetem
Disszertáció: Konkurens hibadetektálás többprocesszoros rendszerekben watchdog processzorok felhasználásával
1992:
Okleveles villamosmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem (kitüntetéses oklevéllel)

NYELVISMERET

Angol:
Középfokú nyelvvizsga
Német:
Szakmai szövegek olvasása

SZAKMAI TERÜLET

Számítógépes rendszerek szolgáltatásbiztonsága:
- Megbízhatóság modellezés és analízis
- Kvantitatív megbízhatósági vizsgálatok 
- Futásidőbeli hibadetektálás
Szoftver verifikáció és validáció (helyességigazolás):
- Formális verifikáció
- Biztonságkritikus rendszerek verifikációja

TAPASZTALATOK NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEKBEN

2014-2017:
Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems (R5-COP), ARTEMIS 621447, magyar témavezető
2010-2013:
Robust & Safe Mobile Co-operative Autonomous Systems (R3-COP), ARTEMIS 100233, magyar témavezető
 
2008-2011:
Model-based Generation of Tests for Dependable Embedded Systems (MOGENTES), FP7 ICT STREP 216679, magyar témavezető
 
2008-2009:
Assessing, Measuring and Benchmarking Resilience (AMBER), FP7 ICT CA 216295, magyar témavezető
 
2006-2008:
Safe Driver Machine Interface (DMI) for ERTMS Automatic Train Control (SAFEDMI), FP6 SUSTDEV STREP 031413, magyar témavezető
 
2006-2008:
Resilience for Survivability in IST (RESIST), FP6 IST NOE 26764
 
2006-2008:
Highly Dependable IP-based Networks and Services (HIDENETS), FP6 IST STREP 26979
 
2004-2005:
Intelligent Measurement Data Processing for the Construction of Dependable IT Systems, Portugál-Magyar Kormányközi TéT Együttműködési Projekt P-19/03, magyar témavezető
 
2001-2003:
High Confidence Architecture for Distributed Control Applications (Next TTA), FP6 IST RTD 32111
 
2000-2002:
Dependability Evaluation of Object-Oriented Systems (DEVOS), Olasz-Magyar Kormányközi TéT Együttműködési Projekt I-37/1999
 
1998:
High-Level Integrated Design Environment for Dependability (HIDE), ESPRIT Open LTR 27439
 
1997-1999:

The Use of Reconfigurable Computer Systems in the Design and Analysis of Multiprocessor Systems (ACCUSE), Német-Magyar Kormányközi TéT Együttműködési Projekt D-21/1997

 
___________
 

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK

2004-2006:
Kötöttpályás közlekedési rendszerek konstruktív, EU-konform biztonsági minősítése (GVOP AKF KOZ, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium)
 
2004-2006:
Önellenőrzés és futásidejű verifikáció számítógépes programokban (OTKA T046527), témavezető
 
2001-2003:
Robusztus objektum-orientált rendszerek optimális kialakítása (FKFP 0103/2001, Oktatási Minisztérium), témavezető
1999-2001:
Biztonsági követelmények formális verifikációja hibatűrő rendszerekben (OTKA F030553), témavezető
1996-1999:
Elosztott, hibatűrő számítógépes modellrendszer felépítése és kísérleti értékelése (OTKA W015003), témavezető
__________
 

KITÜNTETÉSEK, ÖSZTÖNDÍJAK ÉS TANULMÁNYUTAK

2011:
Mestertanár Aranyérem, Országos Tudományos Diákköri Tanács
 
2010:
TDK Munkáért Emlékplakett, BME
 
2003-2006:
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (Magyar Tudományos Akadémia)
1998-2001:
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (Magyar Tudományos Akadémia)
2000:
Formalware Engineering: Advanced Course on Formal Methods for Enginering of Software, ("Formális módszerek a szoftverfejlesztésben" képzés), CISM International Centre for Sciences, Udine, Olaszország
1998:
CNR-NATO Kutatói Ösztöndíj, CNR-CNUCE, Pisa, Olaszország
1996:
Vendégkutatói meghívás (3 hónap), CNR-CNUCE, Pisa, Olaszország
1994:
TEMPUS ösztöndíj (3 hónap), Pisai Egyetem, Pisa, Olaszország
1993:
TEMPUS ösztöndíj (6 hónap), Friedrich-Alexander Egyetem, Erlangen, Németország
1991:
Köztársasági Ösztöndíj
___________  

SZEREPVÁLLALÁS A TUDOMÁNYOS ÉLETBEN (PROGRAMBIZOTTSÁGI TAGSÁG)

2015:
Int. Conference on Dependability of Computer Systems (DepCoS),
Int. Workshop on Software Engineering for Resilient Systems (SERENE),
Int. Workshop on Assurance in Distributed Systems and Networks (ADSN),
ACM Symposium on Applied Computing, Dependable and Adaptive Distributed Systems Track (SAC DADS)
2014:
IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS),
Int. Conference on Dependability of Computer Systems (DepCoS),
Int. Conference on Computer Safety, Reliability and Security (SAFECOMP),
Int. Workshop on Formal Methods in Software Engineering (FormaliSE),
Int. Workshop on Software Engineering for Resilient Systems (SERENE), a programbizottság társelnöke,
Int. Workshop on Assurance in Distributed Systems and Networks (ADSN),
ACM Symposium on Applied Computing, Dependable and Adaptive Distributed Systems Track (SAC DADS)
2013:
IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS),
Int. Conference on Dependability of Computer Systems (DepCoS),
Int. System Design Languages Forum (SDL),
ACM Symposium on Applied Computing, Dependable and Adaptive Distributed Systems Track (SAC DADS)
2012:
IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS): a programbizottság társelnöke,
European Dependable Computing Conference (EDCC),
Int. Conference on Dependability of Computer Systems (DepCoS),
ACM Symposium on Applied Computing, Dependable and Adaptive Distributed Systems Track (SAC DADS)
 
2011:
IEEE IFIP Int. Conf. on Dependable Systems and Networks - Performance and Dependability Symposium (DSN PDS),
IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS),
Int. Conference on Dependability of Computer Systems (DepCoS),
ACM Symposium on Applied Computing, Dependable and Adaptive Distributed Systems Track (SAC DADS)
 
2010:
Int. Symposium on Formal Methods for Automation and Safety in Railway and Automotive Systems (FORMS/FORMAT),
Int. Conference on Dependability of Computer Systems (DepCoS),
ACM Symposium on Applied Computing, Dependable and Adaptive Distributed Systems Track (SAC DADS),
Workshop on Sharing Field Data and Experiment Measurements on Resilience of Distributed Computing Systems (RDCS)
 
2009:

IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS),
Int. Conference on Quantitative Evaluation of Systems (QEST),
Int. Conference on Dependability of Computer Systems (DepCoS),
ACM Symposium on Applied Computing, Dependable and Adaptive Distributed Systems Track (SAC DADS),
Int. Conference on Dependability (DEPEND),
European Workshop on Dependable Computing (EWDC)

 
2008:
IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS),
European Dependable Computing Conference (EDCC),
Int. Symposium on Formal Methods for Automation and Safety in Railway and Automotive Systems (FORMS/FORMAT),
Int. Conference on Dependability of Computer Systems (DepCoS),
ACM Symposium on Applied Computing, Dependable and Adaptive Distributed Systems Track (SAC DADS)
 
2007:
Int. Conference on Dependability of Computer Systems (DepCoS),
ACM Symposium on Applied Computing, Dependable and Adaptive Distributed Systems Track (SAC DADS),
Workshop on Architecting Dependable Systems (WADS)
 
2006:
Int. Conference on Dependability of Computer Systems (DepCoS),
Workshop on Architecting Dependable Systems (WADS),
Int. Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS),
Workshop on Engineering of Fault Tolerant Systems (EFTS)
 
2005:
Dependable Computing and Communications Symposium (DSN DCCS),
European Dependable Computing Conference (EDCC),
ACM Symposium on Applied Computing, Dependable and Adaptive Distributed Systems Track (SAC DADS)
 
2004:
Workshop on Scientific Engineering of Distributed Java Applications (FIDJI)
 
2003:
Int. Symposium on Autonomous Decentralized Systems (ISADS)
2002:
European Dependable Computing Conference (EDCC)
2001:
A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság "Formális módszerek az informatikában" munkabizottság tagja
2000:
IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS),
European Workshop on Dependable Computing (EWDC),
Workshop on Object-Oriented Reliable Distributed Systems (WORDS)
1999:
European Dependable Computing Conference (EDCC)
1996-
Alkalmi bírálója nemzetközi folyóiratoknak és tudományos konferenciáknak: 
European Dependable Computing Conference (EDCC), IEEE International Symposium on Fault Tolerant Computing (FTCS), Formal Aspects of Computing (FAC), International Conference on Formal Methods for Open Object-based Distributed Systems (FMOODS), IEEE Transactions on Software Engineering (ToSE), Asian Test Conference (ATC), IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS), Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS), European Workshop on Dependable Computing (EWDC), IEEE Transactions on Computing (ToC), International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN), International Symposium on Automated Decentralized Systems (ISADS).
_____  

OKTATÁSI FELADATOK

 
2015-től:
Szoftver verifikáció és validáció (dokt. képzés előadás),
Formális módszerek,
Szoftver- és rendszerellenőrzés (társelőadó),
Rendszertervezés és -integráció (társelőadó),
Önálló laboratórium, Diplomatervezés, TDK
2010-2014:

Szoftver verifikáció és validáció (dokt. képzés előadás),
Formális módszerek,
Szolgáltatásbiztonságra tervezés,
Szoftverellenőrzési technikák,
Valósidejű és biztonságkritikus rendszerek (társelőadó),
Önálló laboratórium, Diplomatervezés, TDK

 
2001-2009:
Szoftver verifikáció és validáció (dokt. képzés előadás),
Informatkai rendszerek szolgáltatásbiztonsága,
Beágyazott információs rendszerek (társelőadó),
Önálló laboratórium, Diplomatervezés, TDK
1995-2001:
Programozás és diagnosztika (előadás)
Hibatűrő rendszerek laboratórium
Informatikai rendszerek tervezése laboratórium
__________
 


Majzik István, 2016.