A világ legnagyobb templomi orgonája (A kép a http://www.bistum-passau.de oldalról származik)
Tanszéki hallgatói témák

Orgonasípok hangjának jelmodell alapú szintézise

Önálló laboratóriumi munka,
TDK-dolgozat (Kari TDK I. díj, országos TDK 3. díj)
és diplomaterv (kiváló minősítés, AES Magyar tagozat és az OPAKFI egyesületek diplomaterv-pályázatának I. díja)
1998-1999

Készítette: Márkus János, a munka konzulense: dr. Sujbert László

In English


TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés
Előzmények
A jelmodell
Analízis
Szintézis
Eredmények
Demonstrációs anyagok
Érdekesebb linkek
A császári református templom orgonája

BEVEZETÉS

A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéken néhány éve a Digitális jelfeldolgozás laboratóriumban folyik zenei hangok szintézisével és modellezésével kapcsolatos kutatás. A laborban az alapfelszerelések mellett (PC-k, jelgenerátorok, oszcilloszkópok, spektrumanalizátor, stb.) több fejlesztőkészlet is található, amelyen dolgozni lehet. Ilyen például az Analog Devices cég ADSP2181-es processzort tartalmazó kártyája, a Motorola 56000 család PC-be illeszthető kártyája, illetve néhány "Easy Kit" a Texas Instruments-től.

Emellett a laborban leginkább használt program a MatLab, amellyel egyszerűen és hatékonyan valósíthatók meg jelfeldolgozási algoritmusok.

Ilyen körülmények között, ezekkel az eszközökkel kezdődött el az orgonahang szintézisével kapcsolatos kutatás is, először az Önálló laboratórium tárgy keretén belül.

<vissza a tartalomjegyzékhez>

ELŐZMÉNYEK

Zenész - és talán zenész-villamosmérnök - körökben ismert, hogy manapság a szintetizátorok, a digitális hangszerek az ún. PCM hangszintézist használják akusztikus hangszerek hangjának visszaadására. Ennek az eljárásnak a lényege az, hogy a modellezendő hangszer hangját digitálisan rögzítik, periódusosságát kihasználva tömörítik ("loopolják"), majd szükség esetén a tárolt hangmintát újra megszólaltatják. Ez a fajta modellezés - a reklám szerint - tökéletesen visszaadja egy hangszer hangját, a hang tárolása miatt azonban ez a módszer nem támogatja a hangszer nem-determinisztikus paramétereit leírását és visszaadását (zaj, véletlen jelenségek, modulációk).

Erre a problémára tökéletes megoldást adna a hangszer fizikai modellje, amely nem a hangszer hangját tárolja, hanem magának a hangszernek a paramétereit (méret, hossz, anyag, stb.). A hangszer működését differenciálegyenletekkel leírva, a paraméterek segítségével a fizikai rendszer válasza, a hang kiszámolható. A módszer problémája az, hogy nagyon nehéz megtalálni azt a modellt, amely kielégítően pontos, ugyanakkor gazdaságosan megvalósítható.

<vissza a tartalomjegyzékhez>

A JELMODELL

Kompromisszumot jelenthet a számításigény és a hangminőség között a jelmodell alapú szintézis, amely a hangszer hangjának - mind determinisztikus, mind pedig sztochasztikus - tulajdonságait vizsgálja és az ezen vizsgálatokból nyert paraméterek segítségével modellezi a hangot.

Mivel a hangszerek többsége - és így az orgona is - közel periodikus hangot generál, a modellezés során a periodikus jelek diszkrét idejű modelljéből indultunk ki.

Más megközelítésben a kutatás elsődleges kérdése az volt, hogy vajon lehetséges-e a klasszikus, Fourier-sorfejtésen alapuló (ún. additív) szintézis felhasználásával, illetve annak megfelelő kiegészítésével (modulációk, zajgenerátokok, szűrők) jó minőségű zenei hangot generálni.

A vizsgálatok során végül a szintézis generátor-részét egy speciális zajgenerátorral egészítettük ki, az egyes generátorok eltérő berezgési és lecsengési paramétereit pedig burkológenerátorokkal modelleztük. Ezt szemlélteti a következő ábra is.

A jelmodell alkalmazása hangszermodellezésre
<vissza a tartalomjegyzékhez>

ANALÍZIS

Az orgonasípok hangjának jelmodell-paramétereit igazi orgonákon végzett mérések feldolgozásával állítottuk be. Több orgonát is megmértünk, és az elemzések kiértékelés során így be tudtuk állítani, hogy melyek azok a hangparaméterek, amelyeket gondosan, illetve melyek azok, amelyeket kevésbé gondosan kell megvalósítani.

A mért orgonák
A császári református templom orgonája A naszályi református templom orgonája A tatai református templom orgonája
CsászárNaszályTata

A paraméterek feldolgozásával sikerült mind a determinisztikus, mind pedig a nem-determinisztikus jelenségeket is jellemezni (az orgonasípoknál a harmonikus komponensek mellett főként a levegő keltette zaj analízisére helyeztük a fő hangsúlyt). A teljes analízis folyamat látható a következő ábrán.

Analízis
<vissza a tartalomjegyzékhez>

SZINTÉZIS

A mért adatok alapján a jelmodell alapú szintézist többféleképpen is megvalósítottuk. Az önálló laboratóriumi munka során egy Motorola 56001-es processzorra készült egy program, a nagy számítási igény miatt később áttértünk az ADSP2181-es processzorra. "Erőforrás-korlátozás" nélküli implementáció is készült a MatLab program felhasználásával, természetesen ez utóbbi nem valós időben működik, cserébe viszont tetszőleges MIDI-fájl átalakítható vele WAVE-fájllá.

A szintézis blokkvázlata látható a következő ábrán.

Szintézis
<vissza a tartalomjegyzékhez>

EREDMÉNYEK

A modell használhatóságát - a következő fejezetben mellékelt hanganyagokon túl - két ábrával szeretnénk szemléltetni. Mind a kettő MatLab segítségével készült, az egyik egy síp és modellje spektrumát hasonlítja össze, a másik pedig a berezgési tranzieseket.

Eredeti bourdon síp és modelljének spektruma
Eredeti bourdon síp és modelljének berezgési tranziensei
<vissza a tartalomjegyzékhez>

DEMONSTRÁCIÓS ANYAGOK

A következő linkeken néhány példát találunk, amelyeken hallhatunk egy eredeti templomi orgona-felvételt, néhány, MatLab segítségével készített szimulációs anyagot, valamint DSP-processzoron valós időben lejátszott korál-részletet is.

A fájlok mp3 formátumban vannak, a könnyebb letölthetőség érdekében.

Amennyiben a téma jobban érdekel, vagy hasonló dolgot szeretnél csinálni, illetve továbbfejlesztési ötleteid vannak, írjál e-mailt: markus@mit.bme.hu.

<vissza a tartalomjegyzékhez>

ÉRDEKESEBB LINKEK A TÉMÁVAL KAPCSOLATBAN

Digitális orgonákat gyártó cégek

Szintéziskutatással foglalkozó egyetemek

<vissza a tartalomjegyzékhez>

Utolsó módosítás: 2006. február 26.
Fényképek (c) Márkus János, MIT