A tanszéki doktorandusz-képzés stílusjegyei

1999. szeptember 17.
 1. Fontos, hogy a doktoranduszok minél kevésbé elszigetelten végezzék kutatásaikat. A szakmai kommunikációnak és önképzésnek, valamint az előadói gyakorlat megszerzésének fontos eszköze a szakszeminárium. Ezért javasoljuk, hogy a Tanszékhez tartozó doktoranduszok legalább az első két évben a Tanszék által szervezett két szakszeminárium egyikében vegyenek részt (az alábbi két név inkább a szakszeminárium témakörét jelöli, nem biztos, hogy ez lesz a tényleges, indexben megjelenő név):
      Jelfeldolgozás és optimalizáció 
      Beágyazott rendszerek tervezése

 2. Elképzeltünk egy publikációkban mért, nagyjából betartható előrehaladási ütemet:

 3.     2. félév: magyar/angol nyelvű konferencia előadás (pl. Tempus Workshop szintű)
      3. félév: magyar nyelvű folyóirat cikk (pl. Alaplap, vagy valami hasonló)
      4. félév: (igazi) nemzetközi konferencia előadás
      5. félév: Periodica Polytechnica cikk benyújtása
      6. félév: külföldön megjelenő folyóiratnak cikk benyújtása
  Ez egy elképzelt ütemezés, ehhez érdemes mérni az előrehaladást: nagyjából így lesz a doktorandusznak a folyamat végére kellő mennyiségű publikációja. A Dékáni Hivatal WEB lapján a közeljövőben megjelenik az a – Doktori Tanács által elfogadott - anyag, amelyben az egyes publikációk pontokban mért értékelésének irányelvei, és a PhD fokozat eléréséhez szükségesnek ítélt minimális pontszám megtalálható.

 4. Mivel a doktoranduszok (órarendi és egyéb okokból) a Tanszéken folyó általános kom-mu-ni-ká-ci-ó-ban (pl. tanszéki értekezlet) sokszor csak esetlegesen tudnak részt venni, egyéb kapcsolódásuk a tanszéki dolgozókkal általában gyenge, ezért valamilyen külön fórumot is rendezünk számukra.

 5. A megfelelő témavezetés csak rendszeres kapcsolaton keresztül fejthető ki. Ezért javasoljuk, hogy a témavezető hetente legalább egyszer üljön le doktoranduszával beszélgetni szakmai munkájáról.

 6. A Tanszék minden doktorandusza számozott és nyilvántartott kulcsot (kulcsokat) kap minden olyan helyiséghez, ahová be kell jutnia. Ezekről a kulcsokról NEM SZABAD MÁSOLATOT KÉSZÍTENI. A kulcsokra fokozottan ügyelni kell, és elvesztésüket azonnal be kell jelenteni, nehogy esetleg illetéktelen nagy értékű eszközöket tulajdonítson el. A tanszéki riasztó rendszerhez mindenki saját kódot kap, ezt tartsa titokban.

 7. Tanszéki eszközöket csak külön tanszékvezetői engedéllyel szabad a Tanszék területéről kivinni, akkor is, ha más tanszékre, munkavégzés céljából stb. kell valamit átvinni.

 8. Az adminisztrációban fel lehet venni a szigorúan a munkához szükséges irodaszereket, beírva az ott található füzetbe. Ezeket az eszközöket a szűk tanszéki költségvetésből szerezzük be, ezért kérjük, mindenki takarékoskodjon. Firkapapírnak például a használt számítógéppapír éppen olyan jó, mint egy új lap.

 9. A kártyás tanszéki másolóhoz a doktoranduszok az adminisztrációban kapnak kártyát. Tömeges másolást azonban sem a gépek, sem a költségvetés nem bírnak el, ilyesmit a konzulens segítségével a Központi Könyvtárban lehet másoltatni.

 10. A szobák szinte mindegyikében van (belső) telefon. A telefonokkal kapcsolatos jogosultságokról az adminisztrációban lehet tájékozódni. Mindenki kap saját telefonkódot, ami a magánbeszélgetéseinek nyilvántartását, illetve jogosultságainak általános használhatóságát segíti. Fontos szabály, hogy magánbeszélgetést mindenki 0-val kezdeményezzen, mert a magánbeszélgetések költségeit a tanszék nem tudja fedezni.

 11. A külső cégekkel, kollégákkal való kapcsolattartásnak sok módja van, ezek különböző költségűek. A legolcsóbb az elektronikus mail, lehetőleg ezt használjuk. Faxot csak a titkárnők adhatnak fel.

 12. A Tanszéki adminisztrációban becsületkasszás alapon lehet kávét, ill. üdítőt inni. Kérjük, mindenki vigyázzon arra, hogy fogyasztásának legyen meg a fedezete, vagy azonnal fizesse ki, mert a következő beszerzés csak a befizetett pénzből történhet.

 13. A Tanszéken hét végén is lehet dolgozni. Ilyenkor az E portán a füzetbe be kell írni az érkezés és távozás időpontját, vagy a beléptető kártyával közvetlenül be lehet jutni az R épületbe. Távozáskor gondosan áramtalanítani kell, élesíteni kell a riasztót, stb. az előírások szerint (különösen gondosan kell erre figyeljen az utolsónak elmenő akkor, ha többen is benn tartózkodtak).

 14. A Tanszék munkafegyelmének szinten tartása, illetve javítása a doktoranduszok munkafegyelmének fenntartását is igényli.

 15. A doktoranduszokra is vonatkozik az a tanszéki szabály, hogy
      - vagy jelen vannak 9 és 14 óra között a Tanszéken,
      - vagy az adminisztrációval tudatják, hogy hol vannak és mikor jönnek,
      - az órarendi elfoglaltságot mindenkinek fel kell tüntetni az adminisztrációban található információs táblán,
      - ha valaki valamilyen okból otthon vagy a könyvtárban stb. dolgozik, akkor is lehetőleg kétnaponta (vagy ennél gyakrabban) nézze meg postáját, illetve a neki hagyott üzeneteket.
  (Ez értelemszerűen a rövidebb-hosszabb külföldi utakra is vonatkozik.) Minden doktorandusz jelentse be az utazását az előadás szövegének beküldésével egyidejűleg Nagyné Évánál akkor is, ha útikérelmet nem kell az Egyetemnek benyújtania. Ez célszerűen email-en történik (mitadm@mit.hu, a tervezett előadás és a konferencia pontos adatainak megadásával. (A Dékáni Hivatal WEB lapján olvasható az email használatához ajánlott szabályok email kódexe.) A minimális fegyelemhez hozzátartozik a tanszéki értekezleten, a tanszéki doktori vitákon és a védéseken való kötelező részvétel is.

 16. Ahhoz, hogy a Tanszék és ezen belül az infrastruktúra működjék, minden dolgozónak kell legyen valamilyen közfeladata.

 17. Ezért minden doktorandusz is kap valamilyen – tipikusan infrastruktúra működtetési – tanszéki közfeladatot (PC/SUN operátor, könyvtár, miniszimpózium szervezése, stb.)
  A doktorandusz által végzett munkát félévenként értékeljük.

 18. A doktorandusz - jelentősebb elfoglaltsággal járó – feladatokat (konferencia szervezésben való részvétel, rendszeres tanszéki feladat, stb.) csak a konzulensével való egyeztetés után fogadjon el.

 19. Mivel a tanszéki doktoranduszok a Tanszéken művelt témakörökben végzik kutatásaikat, ezért célszerű, ha a szigorlati témák, és az ezekre felkészítő kötelező tantárgyak is döntően ugyanebből a körből kerülnek ki. A doktoranduszok koncentrációja egy-egy tárgyra azért is fontosnak tűnik, mert nívós doktorandusz tárgyat csak megfelelő hallgatói létszám mellett gazdaságos kialakítani és működtetni. Másrészt a kari tárgyak között az eddigiekben megjelent egy alacsony követelményeket támasztó, könnyűsége folytán népszerű tárgyakból álló réteg. Hallgatóinkat ezen tárgyak helyett inkább a komoly felkészítést adó tárgyak felé akarjuk irányítani, ezért hangsúlyozzuk, hogy a tárgyfelvételt csak a konzulenssel való előzetes egyeztetés alapján tehetik meg a doktoranduszok.

 20. Nem túl gyakran, de előfordult, hogy a doktorandusz témát/konzulenst váltott, mert valamilyen várakozásai nem teljesültek az eredeti felállásban. Ez általában szerencsétlen, ha mintegy 3 év után történik, jobb lenne, ha minél hamarabb kiderülne egy-egy esetleges váltási igény.

 21. Aki konferencián előadást tart, az előtte a tanszéken minden esetben tartsa meg az előadását valamilyen formában (szakszeminárium, szakmai délután, külön szervezett előadás – a lényeg az, hogy élő tanszéki emberek előtt tartsa)!

 22. Mivel a tudományos közéletben egyre nagyobb a folyóiratok értéke, el kell érnünk azt, hogy a tanszéki konferencia-előadások minél nagyobb hányada jelenjen meg folyóiratokban. Ezért aki konferencián előadást tart, az 3 hónapon belül nyújtsa be az előadást vagy átdolgozott változatát valamilyen, a témavezetővel egyeztetett folyóirathoz, illetve a témavezetővel egyeztetve döntsék el, ha –valamilyen okból – nem tartják folyóiratba benyújthatónak. A tényleges megjelenés nem kötelező előírás, de ez a cél, és kiemelten értékeljük a megjelenést. Az előadás/cikk benyújtására vagy be nem nyújtására a félév végi munkabeszámolóban térjen ki!

 23. Előadásának ill. más publikációjának szövegét mindenki a benyújtás utáni héten tegye elektronikusan hozzáférhetővé WEB-lapján keresztül. Ennek módja: http://www.mit.bme.hu/local/elpub.html. (Az IEEE álláspontja szerint ez nem jelent copyright problémát, ha valahol ez gondot jelent, ott csak az Abstract-ot tegyük fel, hivatkozással a megjelenés helyére.) Amennyiben a WEB-re feltett anyag tovább fejlődik – pl. konferencia cikkből folyóirat cikké, vagy könyv fejezetté -, akkor a konzulenssel egyeztetve az új anyag hozzáférhetővé tételével együtt esetleg a régebbit érdemes lehet levenni a WEB-ről, hogy a legjobb anyagaink legyenek fent.

 24. Minden doktorandusz alakítsa ki a tanszéki rendszeren belül a saját (fényképpel, hozzáférési és egyéb tudnivalókkal ellátott) WEB oldalát.