IPM: Intelligent Product Manual

    Az IPM egy nemzetközi Copernicus projekt, melynek célja olyan elektronikus termékmanuál kifejlesztése, mely egy termék teljes élteútja során felhasználható az installációtól a használaton, karbantartáson, diagnosztikán át a leszereléséig és újrafeldolgozásáig. De az IPM nem csak a hagyományos manuálok anyagát tartalmazza multimédia formátumban, hanem olyan szoftvereket is, melyek tartalmazzák mindazt a szakértői tudást, mely a termék életútja során hasznos lehet.

Résztvevők

Egyetemi partnerek:
 • University of Wales, Cardiff, UK
 • Technical University of Clausthal, DE
 • University of Rousse, BG
 • Budapesti Műszaki egyetem, HU
 • Ipari partnerek
 • Sparky PLC (Agromashina LTD), BG
 • Excel-Csepel Szerszámgépgyár, HU
 • A hallgatói feladatok célja

      A projekt alapvető célkitűzései közé tartozik, hogy az egyes részfeladatokkal párhuzamosan a két ipari partner számára egy-egy prototípust fejlesztenek az egyetemi résztvevők. Az Excel számára a BME fejleszti egy CNC esztergapad elektronikus dokumentációját. A lentebb leírt területeken várjuk olyan hallgatók jelentkezését, akik érdekesnek találják a feladatokat, és hosszabb távon szeretnének az adott területen dolgozni.

      A feladatok alapvetően Web-környéki fejlesztési munkák: multimédia dokumentumok készítése, Web felület kialakítás, Java programozás, Web-adatbázis kapcsolat, Web integráció vállalati és elosztott informatikai rendszerekhez, kisebb szakértői rendszerek, stb. Nem szükséges, hogy az adott területen gyakorlattal rendelkezz, de ennek hiányát lelkesedéssel kell pótolni. A feladatok önálló laborban, TDK munkaként és diplomatervezés során is végezhetőek.

      A következőkben megfogalmazott feladatok mind elég széles területet fednek le, első pillanatra talán túl nagynak tűnnek, de mindegyik olyan kisebb részfeladatokból épül fel, melyek önmagukban is megoldhatóak, így hamar eredmények érhetők el. Nem cél az, hogy valaki egyszerre lásson neki az egész feladatnak, sokkal inkább célszerű konkrét részfeladatoknak nekilátni, és inkrementálisan felépíteni a teljes megoldást. A nagyobb feladatok megfogalmazásának az a célja, hogy kiválasztható legyen egy olyan terület, ahol hosszabb távon dolgozhatsz kisebb feladatokat megoldva, ahol az elején szerzett fejlesztői tapasztalatokat később kamatoztathatod.

  Feladat területek

  Navigáció támogatás

  A jelenleg már bevitt adatmennyiség elég jelentős; alapvetően egyszerű linkeken keresztül érhető el minden, illetve ezeken keresztül indulnak külső programok is (VRML, AVI megjelenítők). Így egy adat elérése túlságosan hosszadalmas. A felhasználó gyors válaszokat vár a rendszertől: ha egy adat eléréséhez 2-3 klikkelésnél több kell, akkor már nem praktikus a dokumentáció használata. Ráadásul a felhasználótól nem várható az el, hogy az egész anyag struktúráját ismerje és így találja meg a számára szükséges részt. Ezért a manuálhoz készíteni kell egy "ügyes" navigációs eszközt, mely mindezen problémák megoldásában segít.
  Részfeladatok:
 • navigációs toolbar készítése,
 • hatékony kereső rendszer,
 • documentum index, térkép (site map) és ezek grafikus megjelenítése,
 • egységes kinézet kialakítása,
 • a megjelenítő alkalmazások (VRML, AVI, stb) integrálása e felületbe.
 • Felhasználói profil, hozzáférés szabályozás

  A manuál kialakítása során tekintettel kell lenni arra, hogy több felhasználó használja majd. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a felhasználó szerepe (gépkezelő, karbantartó, kereskedő, gyári tervező mérnök) alapján más és más típusú adatokat kell megjeleníteni, másrészt bizonyos adatokhoz szabályozni kell a hozzáférés engedélyezését. Ezen kívül meg kell azt is oldani, hogy a manuál személyre szabható legyen, azaz minden felhasználója név szerint kialakíthasson magának egy saját megjelenési formát. Ezért lehetőséget kell teremteni az IPM megjelenítésének személyre szabására, a megmutatott dokumentumok "mélységének", granularitásának beállítására, valamint a hozzáférési jogosultságok kezelésére.
  Részfeladatok:
 • a felhasználói profil tartalmának meghatározása (szerep, személyre szabás, stb),
 • a profil előállításának, módosításának kidolgozása (sablonok, tanulás, beállítás, stb),
 • a kezelői felület profiltól függő beállításának lehetőségei,
 • hozzáférési szintek megvalósítása,
 • a tartalom megjelenítési szintjei (granuláltság),
 • a manuál help rendszerének profil függő konfigurálási lehetőségei.
 • Integrációs feladatok, adatbázis kezelés

  Az elképzelt IPM architektúra lényegi vonása, hogy több szinten integrálódik más rendszerekhez. Egyrészt lehetővé tehető a dokumentáció összekapcsolása a termékkel, hogy pontosabb adatokat szerezhessünk be annak állapotáról (pl. egy diagnosztikai probléma megoldása során), másrészt a rendszert integrálni kell a vevő vállalati informatikai rendszeréhez (pl. készletnyilvántartás, pénzügyi rendszer, dokumentációs rendszer, stb), harmadrészt megvalósítható az IPM integrálása egy globális hálózati környezetbe (összekapcsolás a gyártóval: dokumentum frissítés, a termék életútjának nyomonkövetése céljából, adatletöltés külső adatbázisokból, alkatrész gyártók adatai, stb). Ezek kívül a rendszeren belül is vannak integrációs felületek, mint például egy adatbázis szerver bekapcsolása, ahol a rendelkezésre álló adatok egy részét célszerű tárolni (pl. alkatrészjegyzék, életút napló, stb.).
  Részfeladatok:
 • SQL adatbázis elérés az IPM minden részéből
 • adatbázis programozás, táblák tervezése
 • lokális és globális integrációs felületek kialakítása (DCOM, CORBA, ODBC, stb),
 • konkrét integrált rendszerek elkészítése (pl. a dokumentum frissítés kidolgozása).
 • Szakértői rendszerek beépítése

  Az IPM nem csak egy dokumentum halmaz, hanem részét képezik olyan programok is, melyek aktívan támogatján a felhasználót bizonyos problémák, feladatok megoldásában. Ilyen lehet például egy diagnosztikai rendszer, mely a termék meghibásodása esetén segítséget nyújt a hibaok felderítésében, illetve elhárításában. Ezen a feladatkörön belül elsősorban kisebb, demonstrációs jellegű programok elkészítése a cél.
  Részfeladatok:
 • a Cruxpert és Kappa PC szoftverek megismerése
 • Java appletek írása, kiegészítése
 • szabálybázis tervezés, felépítés az előbbi eszközökkel Java környezetben.
 • IPM tutoriál és help rendszer

  A feladat során egyrészt az IPM súgó rendszerét kell kialakítani, mely az elektronikus dokumentáció használata során felmerült problémák megoldásában segíthet, másrészt meg kell tervezni a rendszerhez adható tutoriálokat is. Az IPM mellé kétféle tutoriál is kialakítható. Egyrészt a terméket különbözőképpen (vásárló, üzemeltető, a vevő gyári mérnöke, stb szemszögéből) bemutató anyagok alakíthatóak ki, másrészt elkészíthető a dokumentáció dokumentációja, azaz egy olyan "tanfolyam", mely segít az IPM használatának elsajátításában.
  Részfeladatok
 • a tutoriálok tartalmi kialakítása (IPM és ternék bemutató a gyártó anyagai alapján),
 • a rendelkezésre álló eszközök, módszerek feltérképezése,
 • néhány konkrét anyag elkészítése (pl. egy IPM kezelői tanfolyam kialakítása).