Ágensek

Az ágens fogalmának definíciója:

A mesterséges intelligencia berkeiben már több éve ismert általános kifejezés az "szoftverügynök". Egy olyan programot jelent, amely egy emberi ügynökhöz hasonlóan viselkedik, mint pl. egy utazási ügynök vagy egy biztosítási ügynök. Az "ügynök" széles körben használt szó, ezért ha az "intelligencia" szóval együtt merül fel a számítástechnikai berkekben, akkor újabban az ágens elnevezést is használják. Az ágens egy olyan szoftveralapú számítógépes rendszer, amelynek a következõ kívánatos tulajdonságai vannak:

(eredeti definíció: O. Etzioni: Intelligent Agents on the Internet: Fact, Fiction, and Forecast )

A valóságban nem minden tulajdonságot vesznek fel az ügynökprototípusok, de ezek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy megkülönböztessék õket az egyszerû programoktól. A Weben különféle ágensdefiníciók találhatók, amelyek nem sokban különböznek egymástól. Legjobban Wooldridge cikkében található meghatározás hasonlít az itt megadotthoz( HTML formában). Az MIT Agent Group-jánál a szoftverágenst pl. így határozzák meg: What's an Agent?.


De a Weben olyan lexikonok is találhatóak, amelyek már bevették az "ügynök" jelentéskörébe a fent említett jelentésárnyalatot is:

Ha nyomon szeretnénk követni az ágensirodalom alakulását, a következõ forrásokból meríthetünk:


Különféle kutatások, projektek:

További általános gyûjtõhelyek:


Megvalósított ágensek(kereskedelmi ill. kutatási szféra):

Ágensgyûjtõ helyek a Neten:

Alkalmazott melléktudományok:

Az ágensek témakörével szoros kapcsolatba hozható az információszûrés és -keresés. A megvalósított szoftverügynökök közül sokukat elsõsorban információkeresésre hoztak létre. További linkek, irományok az infókeresésrõl és infószûrésrõl.

Helyi cikkgyûjtemény az ágensekrõl általában:

Michael Wooldridge klasszikusnak számító alapcikke: Intelligent Agents: Theory and Practice

Az ágensekkel kapcsolatos Web-lapokon Leonard M. Foner (foner@media.mit.edu) általános bevezetõként említett cikke:

What's an Agent?

Egy általános összefoglaló cikk az ágensekrõl, kommunikációs lehetõségeikrõl: Michael R. Genesereth: Software Agents

A gyakorlatias ágensszoftver-fejlesztõk paradigmái és az ágenselméleti tudósok formális logikája közötti ûrt próbálja betölteni Richard Goodwin írása: Formalizing Properties of Agents

A Stanford Egyetemen megvalósított SIFT leírása: SIFT - A Tool for Wide-Area Information Dissemination Tak W. Yantól.

Applying Agent Technology:
Nicholas R. Jennings (N.R.Jennings@qmw.ac.uk)
Michael Wooldridge (M.Wooldridge@doc.mmu.ac.uk)


drótposta