Információ Beszerzés

Önálló laboratórium és diplomaterv témajavaslat általános ismertetése, 1994
Témavezetô Mészáros Tamás,
BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék, R épület I. 6
email: meszaros@mit.bme.hu

A téma aktuális feladatkiírásait az önálló labor témakiírások között találod meg.
A tanszék Hallgatói Információk oldalain további érdekes témakiírásokat találhatsz!


Bevezetés

Az elektronikus levelezés, Usenet News, World-Wide Web térhódításával hatalmas mennyiségű információ áll az internet felhasználók rendelkezésére. Az információk megtalálása és szelektálása ugyanakkor nehéz, időt rabló feladat, a felhasználók többsége számára megvalósíthatatlan.

Megoldás egyelőre elég kevés kínálkozik, leginkább csak az off-line kereső rendszerek terjedtek el, melyek az alkalmi kereséseket támogatják, de nem használhatóak a napi rendszerességgel érkező hírek szűrésére, illetve nehezen idomíthatók az egyes felhasználók igényeihez.

Feladatok

Alapvetően kétféle feladattípus képzelhető el.

Az első egy olyan program elkészítése, mely segíti a felhasználót a hozzá beérkező információk szelektálásában. A program legyen képes a beérkezett levelek és a Usenet News cikkek téma és fontosság szerinti csoportosítására önálló értékelése alapján.

A másik terület az Internetes keresés fejlesztése. Itt elsősorban olyan szoftver kialakítása a feladat, mely a felhasználó saját gépén fut, és más kereső rendszereket használ fel a keresések végrehajtására. Viselkedésében igyekszik a felhasználója iglnyeihez igazodni, keresési szokásait (kulcsszavak szokásos kontextusát, jelentésük árnyalatát) feltérképezni, és a későbbi keresések hatékonyságának növelésére használni.

Mindkét területen elvárt az önálló működés, és a felhasználóra háruló mechanikus feladatok minél szélesebb körű elvégzése. Ezen  feladatok megoldására kínálkozik egy újabban egyre nagyobb érdeklődést kiváltó terület, a mesterséges intelligencia ágens kutatási iránya. (Egy intelligens ágens egy olyan autonóm rendszer, mely mások közvetett beavatkozása nélkül belső állapota és a külvilág változásai alapján önálló cselekvést kezdeményez valamely cél érdekében.)

Előképzettség, szerezhető ismeretek

A feladat megoldásához alapvető ismeretekkel kell rendelkezni a hálózatok világában, ismerni kell a UNIX vagy Windows operációs rendszert, és a C/C++ vagy Java programozási nyelvet. Nem árt, ha a jelentkező végzett már ezeken a területeken programfejlesztést, ismeri a programok felépítésének alapjait, de ezek ismerete elsajátítható a megoldás során is.
A Mesterséges Intelligencia főbb fogalmainak, problémaköreinek, eszközeinek ismerete megkönnyitheti a jelentkező munkáját, de nem követelmény.
Az angol nyelv ismerete szükséges az irodalmak feldolgozásához.

A feladat megoldásával a jelentkező egyrészt hasznosítható ismereteket szerez a UNIX vagy Windows operációs rendszer, a levelező- és News rendszer programozói felületéről, másrészt mélyebb betekintést nyer a Internet világába, illetve az ezen a területen felhasználható Mesterséges Intelligencia módszerekbe, eszközök alkalmazásába.

További Információk

Szoftver ágensek
Agent examples
Megvalósított rendszerek, ágemspéldák.
The @gency
A következôhöz hasonlóan egy általános gyűjtôhely, mindenféle van itt ami az ágensekkel kapcsolatos
UMBC agent pages
Egy nagyon bôséges összefoglalo az ágensekrôl, elmélet/gyakorlat
Other Agent Pages
A harmadik általános hely, ahol érdemes szétnézni
Page on information filtering
Több információszűréssel kapcsolatos forrást sorol fel ez a lap.
 
Pár bevezetô cikk (csak a BME-rôl használd!):
Is it an Agent, or just a Program?: A Taxonomy for Autonomous Agents
Egy rövid összefoglaló a különféle ágensekrôl
Intelligent Agents: Theory and Practice
Egy elég terjedelmes összefoglaló az ágensek világáról. Az elejét érdemes elolvasni...
What's an agent anyway?
Egy Eliza-szerű program - Julia - ismertetése
 
NNTP kliens programozás ügyben ajánlom a következô Unix C forrásokat: (Letöltés SHIFT+CLICK)
GetNews-source.tar.gz
Ez egy egyszeru kis news reader magja
NNTP client 1.6.1
Ez egy teljes NNTP (inews) kliens
Simple Local News Reader
A getnews teljes rendszerének forrása
Információ beszerzés
Information Filtering Resources
Information Agents
Internet Product Watch: Search and Retrieval Products 
Survey of Information Retrieval