MPEG3 dekóder és kóder készítése

önálló laboratórium témajavaslat
Témavezetôk Simon Gyula, Mészáros Tamás, BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék, R épület
email: simon@mmt.bme.hu , meszaros@mmt.bme.hu

Bevezetés

  A Motion Picture Expert Group (MPEG) által készített audió kódolási csomag többféle minõségû, sztereo és mono kódolási eljárást tartalmaz, a CD hi-fi szinttõl egészen a telefonvonalak szintjéig. Az algoritmusokat az International Standards Organization (ISO) szabványosította. Három különbözõ komplexitású réteg található az MPEG Level I szabványban: layer 1, layer 2, és layer 3. Utóbbinak közismert rövidítése az MPEG3. Az egyes rétegek egyre növekvõ komplexitást adnak a kódoláshoz és dekódoláshoz, így növelve a jel minõségét

Az MPEG3 (vagy röviden MP3) egy igen népszerû hangtömörítési formátum. Köszönhetô elsôsorban annak, hogy számítógépes környeken kiválónak számító minôségû, másrészt annak, hogy igen elterjedt az audio CD-k átírása erre a formátumra (és javarészt illegális terjesztésük): egy 600 Mbájtos CD-re körülbelül 10 audio CD írható fel.

A legnagyobb gond az MPEG3 dekódolás, de különösen a kódolás számításigénye. A dekódolás, azaz a lejátszás egy Pentium 100-as processzor teljesítményének közel a felét lefoglalja. A kódolás, azaz a rögzítés ennek többszörösét is.

A témajavaslat

A feladat egy olyan olcsó hardver-szoftver csomag elkészítése, mely a dekódolásban, illetve opcionálisan a kódolásban is mentesíti a processzort a terhelés alól. A feladat során egy PC-hez illetszthetô DSP (digitális jelfeldolgozó processzor) kártyát kell tervezni, illetve megvalósítani, mely képes az online dekódolást elvégezni. A kártyához elkészítendô az a Windows vagy Linux szoftvercsomag, mely a teljes MP3 lejátszást megoldja.

A munka egyrészt könnyebb hardvert tervezést igényel (PC kompatibilis kártya tervezése), másrészt DSP programozást, harmadsorban pedig Linux/Windows kezelô szoftverek írását a kártyához, illetve a lejátszáshoz.

Szükséges elôképzettség, a megoldás során szerezhetô ismeretek

A feladat megoldásához ajánlott  a fenti területeken alapvetô ismeretekkel rendelkezni, bár nem elôírás.

A kártya elkészítése jó terepet jelent a PC buszrendszerének megismeréséhez, a DSP programozás egy széles körben elterjedt jelfeldolgozó rendszerrel ismertet meg, míg a Linux/Windows programozás operációs rendszer szintû (eszközmeghajtók írása) ismereteket szolgáltat.

További Információk

Subjective Evaluation of the MPEG Audio Codec
Wideband Speech and Audio Coding (a dokument helyi másolata csak a BME-rõl érhetõ el)
FhG IIS: MPEG Audio Layer 3, downloadable demo software, sound examples
Audio FAQ
MPEG Home Page