Előadásfóliák és kiegészítő anyagok

UNIX - Wikipedia

Dennis Ritchie

Ken Thompson

UNIX "múzeum"

The Computer History Simulation Project (mirror)

A LightWeight Unix Operating System Written in C++

Fiwix - simple Linux-compatible kernel for education.

Matt Welsh - CS 161. Operating Systems

Linux kernel térkép (ajánlott!)

Linux e-könyv németül

OpenSolaris oktatási anyagok