Útmutató PhD hallgatók részére és segédanyagok a doktori eljárás megindításához

 

Ami mindenképpen szükséges a doktori eljárás megindításához:

 • 12 publikációs pont (a pontozási rendszer megtekinthető itt). Legalább egy lektorált külföldi folyóiratcikk. Legalább egy magyar nyelvű cikk. 2 lektorált cikk, 2 idegen nyelvű cikk.
 • Fénymásolat a publikációkról (ha nagyon sok van, akkor csak a 10 legfontosabbról).
 • Társszerzős publikációknál alapértelmezésben az adott publikációra kapott pontszám egyenlő arányban osztódik el a társszerzők között. Ha a szerzői arány jelentősen eltér, nyilatkozatot kell mellékelni, hogy a mű hány százaléka tekinthető a jelölt művének és hány százaléka az egyes társszerzőknek. (A tudományos témavezető nem számít társzerzőnek.) Nyilatkozat papír letölthető itt.
 • Igénylőlap a doktori eljárás megindításáról, (ez letölthető itt).
 • Csekkszelvény igénylése a Dékáni Hivatalban Gajdos Sándorné, hivatalvezető helyettestől, és a befizetést igazoló csekkszelvény csatolása az igénylőlaphoz. A teljes eljárási díj PhD hallgatók számára 2005-ben a díj 156600 Ft (a garantált egyetemi tanári fizetés 43%-a).
 • Egyetemi oklevél fénymásolata.
 • Nyelvvizsga papírok. ( 2007-ig elég 1 db közép és 1db alapfokú nyelvvizsga. Amennyiben idegen nyelven véd valaki, akkor elég 1 db nyelvvizsga, viszont az eljárási díj a normál díj kétszerese.)
 • PhD mű tervezett címe.
 • Részletes tudományos életrajz, lehetőleg egyes szám harmadik személyben, folyamatos szövegként (ugyanis ez kerül ismertetésre a védésen). Egy példa megtekinthető itt.
 • Publikációs lista, a pontozással együtt. (Egy példa letölthető itt.)
 • Választott doktori szigorlati tárgyak listája. A teljes lista megtekinthető itt.

Ha a PhD mű még nincs kész, akkor csatolni kell a kérelemhez:

 • 2 oldalas kivonatot, tanszékvezetői ajánlással. Egy kivonat minta letölthető itt.

Amennyiben a doktori házi vita megtörtént és kész a végleges PhD mű, akkor csatolni kell:

 • a házi vita jegyzőkönyvét 3 példányban, bírálatukkal együtt.
 • a PhD művet 2 bekötött példányban,
 • a PhD művet 4 spirálozott formában (munkaanyagok),
 • a tézisfüzetet 6 példányban (csak magyar nyelven, ha magyar nyelvű a PhD, illetve idegen nyelven is, ha idegen nyelven íródott)
 • 1 oldalas kivonatot a műről, szintén 6 példányban, magyarul és angolul, 8-10 sor angol nyelvű összefoglalást.

A PhD mű elkészítéséhez itt lehet letölteni néhány LaTeX segédanyagot, amik tartalmaznak egy címlap és ajánlás vázat, valamint egy IEEE bibtex segédanyagot, amivel számozott formára lehet alakítani az irodalomjegyzéket és az online hivatkozások is kulturáltan megjelennek.

 

A doktori eljárás lefolytatásának menete

Doktori házi vita

A házi vita a doktori eljárás első lépéseitől teljesen független elem. Attól függően, hogy számunkra melyik sorrend a szimpatikusabb, indíthatjuk először a házi vitát, elkészíthetjük a végleges PhD művet és ezután indíthatjuk a Doktori eljárást, vagy pedig előbb indíthatjuk a Doktori eljárást, és ezután tarthatjuk meg a házi vitát, vagy esetleg elindíthatjuk a Doktori eljárást, megcsinálhatjuk a doktori szigorlatokat, majd pedig ezután a házi vitát. A lényeg az, hogy a házi vitának meg kell lennie ahhoz, hogy a munka beadható legyen és a Doktori Tanács kijelölje a nyilvános védésre a Bíráló Bizottság tagjait és megtartható legyen a nyilvános védés.

A házi vitához nekünk kell mindent megszervezni:

 • A tanszéki vita bírálóinak felkérése. Két emberről van szó, akiket a tanszék (tanszékvezető vagy megbízottja) kér fel. Az adminisztratív teendőket általában a doktorandusz látja el. A bírálók olvassák át az előzetes PhD művet, és arról bírálatot írnak. PhD vagy ezzel egyenértékű fokozattal kell rendelkezzenek.