Szakmai Életrajz

 

 

Név:                                        dr. Zoltán István

Születési hely és idő:              Miskolc, 1946. december 9.

 

Munkahely:                            Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Villamosmérnöki és Informatikai Kar,

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék, 1971 óta

Beosztás:                                tudományos smts. 1971-72, egyetemi tanársegéd 1972-79,

egyetemi adjunktus 1980-89, egyetemi docens, 1989-

 

Egyetemi tanulmányok:          Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki Kar,

Műszer- és szabályozástechnikai szak, 1966-71.

 

Diploma:                                 okleveles villamosmérnök, 1971

Fokozatok:                              egyetemi doktor, 1978

                                                műszaki tudomány kandidátusa, 1987

 

Továbbképzések:                   Közgazdasági Továbbképző Intézet, Budapest, 1982-84

Felsőfokú iparjogvédelmi szakképesítés, szabadalmi ügyvivő, 1984-

Schneider Electric Hungária Villamossági Rt. Oktatóközpontja, 2004

MSZ 2364 és az áram-védőkapcsolók alkalmazása

Multi 9 túlfeszültség-levezetők

 

Nyelvtudás:                             Német FF, angol KF, orosz AF

 

Oktatási tevékenység:

Villamos műszerek és mérések, előadás, Elektronikai technológia szak, 1976-84

Méréstechnika, előadás, Elektronikai technológia szak, 1984-89

Méréstechnika, előadás, Vegyipari műszer- és méréstechnika szak, 1986-89

Méréstechnika, előadás, Műszer szak, majd Villamosmérnöki Kar, 1989-2000

Elektronikus műszerek, előadás, Miskolci Egyetem, 1992-93, félállású egyetemi docensként

Messtechnik, német nyelvű előadás, német nyelvű képzés, 1992-96

Villamos mérések labor, laboratóriumi gyakorlatok, 1971-84

Méréstechnika labor, laboratóriumi gyakorlatok, 1984-

Önálló labor, laboratóriumi gyakorlatok, 1971-

Jelek és rendszerek méréstechnikája labor, laboratóriumi gyakorlatok, tárgyfelelős, 1995-1998

Beágyazott rendszerek tervezése - EMC és tápellátás, 2004-

Messtechnik, németnyelvű előadás, németnyelvű képzés, 2005-

Measurement technology, angolnyelvű előadás, angolnyelvű képzés, 2008-
Diplomatervezés, témavezető, 1971-

PhD-képzés, témavezető, 1992-

(Varga László, Román Zoltán, Szepessy Zsolt, Fock Balázs, Varga Balázs)

 

Kutatási terület:

Áram, feszültség és impedancia mérése.

Mérőtranszformátorok kalibrálási módszerei és eszközei. Normál áramváltók.

Impedanciaszintézis és -analízis módszerei és eszközei. Mesterséges impedanciák.

Önkalibráló, önkorrigáló műszerek. Modellalapú kalibrálás. Ferromágneses anyagok vizsgálata.

 

K+F tevékenység és eredményei:

1972-77: X-Y Recorders and Plotter

1976-80: Electronic Burden

1978-83: Digital Capacitance Meter

1980-89: Standard Current Transformers

1985-90: Current Transformer Tester

1990-92: Voltage Transformer Tester

1992-93: Power Controller for Instrument Transformers

1993-94: Impedance Analyzer and Universal Vector Meter

1997-98: Instrument Transformer Analyzers

1997-98: Standard Additonal Burdens

1997-98: High-Current Power Source

2002-07: Standard Transresistor

 

Jelentősebb projektek:

 

Projekt címe

Megbízó

Időszak

Részvétel

Kalibráló műszerek, standardok, analizátorok fejlesztése

OMFB

1991-93

témavezető

Áramváltó kalibráló műszer kifejlesztése

OMH

1993

témavezető

Teljesítményszabályozó és normál áramváltó kifejlesztése

OMH

1994

témavezető

Kalibráló műszerek

E.H.P.

1994

témavezető

Számítógépes mérőrendszer áramváltók gyártásközi ellenőrzésére

GANZ

1994-95

témavezető

Számítógépes mérőrendszer áramváltók kalibrálására

ELMŰ

1994-95

témavezető

 

FKFP 0250/1997 sz. pályázat. Témavezető: Dr. Péceli Gábor

Új jelfeldolgozási módszerek és architektúrák mérőrendszerek hatékonyságának növelésére.

1. Részprogram. Témafelelős: dr. Zoltán István

Önkalibráló, önkorrigáló elektronikus rendszerek architektúrája és tervezése.

 

További részletek: http://www.mit.bme.hu/events/50ev/res_news.pdf

 

Külföldi munkavégzés és ösztöndíj:

1985: 1 hónap munkavégzés a  TETTEX AG-nél. Zürich, Svájc.

1986: 1 hónap munkavégzés a  TETTEX AG-nél. Zürich, Svájc.

1993: 1 hónap ösztöndíjasként a TU Karlsruhe-n. Karlsruhe, Németország.

1994: 1 hónap vendégkutatóként a PTB-nél. Braunschweig, Németország.

 

Szakmai és közéleti tevékenység:

MATE (tag) 1971-

IMEKO TC4 (magyar képviselő) 1985-2005

Member of IEEE 1995-2003

Senior Member of IEEE 2003-

Magyar Feltalálók Egyesülete (alelnök) 1990-

MEE Villamosenergia Mérési Társaság (elnök) 1996-

OTKA Műszer Bizottság (tag) 2002-2004

Nemzeti Akkreditáló Testület, Metrológiai Akkreditáló Bizottság (tag) 1998-2005

Magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására benyújtott pályázatokat véleményező Bíráló Bizottság (tag) 2002-

KDNP oktatási és tudományos szakbizottság (tag) 2007-

 

Egyéb tevékenység:

CALIN Elektronika Kft. Alapító 1997-ben

 

Kitüntetések:

Kiváló feltaláló (ezüst fokozat), 1982, Kiváló feltaláló (arany fokozat), 1985

Jedlik Ányos díj, 2004