Államvizsga kérdések azon OBMK hallgatók számára, akik a

Mûszer- és Méréstechnika tárgyat

1997-ben, 1998-ban vagy 1999-ben hallgatták.


 
 
   1. Passzív alkatelemek nemideális tulajdonságainak modellezése. Aktív alkatelemek modellezése: dióda, Zener-dióda, bipoláris tranzisztor, térvezérlésû tranzisztor, mûveleti erõsítõ.
   2. Átviteli függvények frekvenciafüggésének ábrázolása: BODE diagram, komplex helygörbe.
   3. Visszacsatolt erõsítõk stabilitása. Az amplitúdó- és fázistartalék fogalma.
   4. Mûveleti erõsítõvel felépített aszimmetrikus alapkapcsolások: az invertáló- és a neminvertáló alapkapcsolás.
   5. Mérõerõsítõk: az egy- és három mûveleti erõsítõs mérõerõsítõ. Közösjel erõsítés, közösjel elnyomás.
   6. Lineáris mûveleti áramkörök: összegzõ, integrátor, differenciáló áramkör.
   7. Szelektív erõsítõk. Specifikáció, approximáció, realizálás.
   8. A/D és D/A átalakítók. A mintavételezés és a kvantálás fogalma. Az átalakítási karakterisztika és annak hibái.
   9. A méréssel kapcsolatos alapfogalmak: modellezés, jelek osztályozása, mérési hiba, hibák halmozódása.
   10. Feszültségmérés és feszültségmérésre visszavezethetõ mérések. Deprez-mûszer, DVM és multiméter általános blokkvázlata. AC/DC, áram/feszültség, ellenállás/feszültség átalakítók.
   11. Mérõmûszerek bemenetének kialakítása. Soros és közös módusú zavarjelek hatása. Védõárnyékolás.
   12. Digitális frekvencia- és idõmérõk. Üzemmódok, hibagörbék. Fáziskülönbség mérés.
   13. Jelek idõtartománybeli vizsgálata: az oszcilloszkóp. Oszcilloszkópok szokásos üzemmódjai, lényeges paraméterei.
   14. Jelek frekvenciatartománybeli vizsgálata: spektrumanalizátorok. Spektrumanalizátorok csoportosítása. Párhuzamos és transzponáló rendszerû analizátorok.
   15. Generátorok. Oszcillátorok jellemzõi. Frekvenciaátalakítás direkt és indirekt megoldása. A fáziszárt hurok (PLL).
2000 május 25.
 

                             (dr. Jobbágy Ákos)