Államvizsga kérdések


Elektronikus mûszerek és áramköreik
 
 

Azok számára, akik a tárgyat az 1996/97 -es, az 1997/98-as vagy az 1998/99-es tanévben hallgatták. 
 

 1. Jelkeltõ fokozatok osztályozása, megvalósítása, az egyes típusoknál használható frekvencia tartományok.

 2.  

   

 3. Jelforma átalakítók: négyszögesítõk és szinuszosítók. Frekvencia átalakítók. A frekvencia átalakítás direkt és indirekt módszerei.

 4.  

   

 5. Végfokozatokkal szemben támasztott követelmények. Lebegõ kimenet megvalósítási lehetõsége.

 6.  

   

 7. Bemeneti fokozatokkal szemben támasztott követelmények. Soros- és közös módusú zavarjelek, módszerek ezek elnyomására.

 8.  

   

 9. Egyenirányító típusok: csúcs- és fázisérzékeny egyenirányítás. Effektív érték képzés és ennek megvalósítási lehetõségei.

 10.  

   

 11. Ellenállásmérés módszerei. Árammérés. Digitális multiméterek felépítése.

 12.  

   

 13. Feszültségmérõk. Egyenfeszültségmérõk: elektromechanikus és elektronikus. Váltakozófeszültségmérõk osztályozása, az egyes típusok jellemzõi.

 14.  

   

 15. Szinuszos generátorok blokkvázlata. A direkt és indirekt szintézer felépítése.

 16.  

   

 17. Frekvencia- és idõmérõk. Mûködési elv, hibaforrások, méréshatár kiterjesztése.

 18.  

   

 19. Oszcilloszkópok. Blokkvázlat, a katódsugárcsõ felépítése. Kettõs idõalap megvalósítása.

 20.  

   

 21. Mintavételezõ oszcilloszkópok. Mintavételi módok. Rövid mintavételezési idõ megvalósítása. Trigger interpolátor szerepe és felépítése.

 22.  

   

 23. Spektrumanalizátorok osztályozása. A hangolható szûrõs és a heterodyn analizátor felépítése.

 24.  

   

 25. Az áramkör tervezés folyamata a specifikációtól a mintapéldányig. A tervezés módszerei eszközei és idõigénye. Az elõírások és a szabványok hatása a tervezésre (CE, EMI, Ex).

 26.  

   

 27. Az invertáló erõsítõ amplitúdó- és fázishibája. A hiba definiálása (vektorábra), és precíziós mérése.

 28.  

   

 29. Az invertáló erõsítõ amplitúdó- és fázishibája. A hiba modellezése, számítása (a végeredmény és annak értékelése a közbülsõ levezetés átugrásával) és kompenzálásának lehetõségei.

 30.  

   

 31. A mûveleti erõsítõs integrátor alapkapcsolás lineáris üzemének korlátai. A slew-rate hatása a mûködésre ugrásjelek integrálásánál. Az ugrásjel megengedett meredekségének számítása.

 32.  

   

 33. A mérõerõsítõk közösjel elnyomása, a hiba forrásai (lineáris és nemlineáris hatások), a hiba csökkentésének lehetõségei és korlátai. A különbözõ konstrukciójú mûveleti erõsítõk közösjel elnyomásának vizsgálata.

 34.  

   

 35. Nagy közösjel tartományú (Ubek = Ut ... 500V) mérõerõsítõk megvalósítása galvanikus csatolású mûveleti erõsítõs kapcsolásokkal:

 36. - az egy mûveleti erõsítõs kapcsolás különbözõ módosításaival

  - a közös jel kioltása segéderõsítõvel

  - két invertáló erõsítõvel

  Mûködés, alapegyenletek, hibaforrások.
   
   

 37. A közösjel elnyomás tipikus frekvenciafüggése és mérésének módszerei.

 38.  

   

 39. A mûveleti erõsítõs precíziós egyutas egyenirányító hibái a nullátmenet közelében (nemlineáris üzem). A hibás mûködés tartományának számítása.

 40.  

   

 41. A mûveleti erõsítõs precíziós egyutas egyenirányító hibái a nullátmeneten kívül (lineáris üzem). A hibák modellezése és számítása (wT, parazita kapacitások, dióda kapacitás).

 42.  

   

 43. Szélessávú variáns erõsítõk mûveleti erõsítõk és variáns alkatelemek (JFET, dióda, OTA) felhasználásával. Jellemzõ karakterisztikák, frekvenciafüggés, stabilitás.

 
 
 
 
 
 

(dr Jobbágy Ákos) (dr Varga Sándor)