Államvizsga kérdések
 
 

Orvosbiológiai méréstechnika


 
 
 
 
 
 
 1. Elektródok. Biopotenciálok eredete, jelenségek membrán meglétekor.

 2.  
 3. Elektródok feladata. Kettõs réteg kialakulása, polarizációs túlfeszültség.

 4.  
 5. Elektródok helyettesítõ képe. Konkrét elektród típusok.

 6.  
 7. Mikroelektródok kialakítása és jellemzõi. Ionszelektív elektródok.

 8.  
 9. Mérõátalakítók: rezisztív, kapacitív és induktív átalakítók. Elmozdulás, erõ, nyomás áramlás és hõmérséklet érzékelõk.

 10.  
 11. Biológiai jeleket feldolgozó erõsítõk. Közösjel elnyomás növelése a páciens leföldelése nélkül. A hozzávezetések miatt fellépõ zavarok és ezek hatásának csökkentése.

 12.  
 13. Két mûveleti erõsítõvel felépített mérõerõsítõ.

 14.  
 15. Galvanikusan leválasztott mérõerõsítõk.

 16.  
 17. Mérõerõsítõk sokcsatornás erõsítõvé való kiterjesztése.

 18.  
 19. Biológiai jelek feldolgozása: véletlenség tesztje, adattömörítés.

 20.  
 21. Biztonságtechnika. Az áram fiziológiai hatása. Védekezés az áramütés ellen. GFI, LIM.

 22.  
 23. EKG. Einthoven egyszerûsítõ feltételezései. Felvételek a frontális, transzverzális és szagittális síkban.

 24.  
 25. Vektrokardiográfia. Felületi térképezés. Holter EKG, magzati EKG.

 26.  
 27. EKG készülékek. Frekvenciamenet, erõsítés, bemeneti impedancia, közösjel elnyomás, kalibrálás. Szelektív hálózatok. Megjelenítés és kinyomtatás.

 28.  
 29. EKG jelfeldolgozás. QRS detektálás, P, T hullám detektálás. Késõi potenciál mérése. Diagnosztizálás és ennek korlátai.

 30.  
 31. EEG. Jelek rendszerezése, az elektródok felhelyezésének szabványosítása. Elvezetés típusok. A frekvenciatartománybeli analízis. Megjelenítési módok. Diagnosztizálás és ennek korlátai.

 32.  
 33. EEG készülékek jellemzõi. Stimulátorok EEG-hez. Foto- és fonostimulátorok és ezek üzemmódjai.

 34.  
 35. EMG. A felhasznált elektródok. Impulzus alakú gerjesztéssel elérhetõ válasz.

 36.  
 37. Vérnyomásmérés. Közvetlen és közvetett módszerek. A készülékekben alkalmazott nyomásprogramok.

 38.  
 39. A pulzushullám jellemzõi és mérése.

 40.  
 41. Légzésvizsgálat. Áramlási térfogat és sebesség mérése. Gázcserére jellemzõ adatok mérése. BTPS korrekció, a “kell” értékek.

 42.  
 43. Légzésvizsgáló készülékek. Spirométer, Fleisch-csöves készülékek. Légúti ellenállás mérése, holt terek mérése, az alveoláris ventilláció mérése.

 44.  
 45. Impedanciamérés, pletizmográfia. A szervek, szövetek testnedvek impedanciája. Impedancia kardiográfia.

 46.  
 47. Intenzív õrzõ készülékek. Felépítés, a leggyakrabban használt modulok. Az ágymelletti és a központi egység feladatai.

 48.  
 49. Hallásvizsgálat. Kooperativitást igénylõ és nem igénylõ vizsgálatok.

 50.  
 51. Laboratóriumi vizsgálatok. A vér fõbb alkotóelemei. Alakos mérések manuálisan és automatikusan.

 52.  
 53. A vér kémiai összetételének mérése: vérgázanalizátorok.

 54.  
 55. A vér oxigéntelítettségének non-invazív mérése, transzmissziós és reflexiós módszer. A pulzus oximéter.

 56.  
 57. Defibrillátor és kardioverter. Szívritmus szabályzók.

 58.  
 59. Markerbázisú mozgásanalízis. Markerek, érzékelõk, elemi képfeldolgozás szükséges lépései: szegmensosztályozás, középpontbecslés. Kamera kalibrálás, torz markerképek feldolgozása.

 60.  
 61. Ultrahang orvosi alkalmazása. Visszaverõdés, törés, akusztikus impedancia. Megjelenítési módok: A, B, TM.
(dr Jobbágy Ákos)