Szakmai önéletrajz

Név:                             Zoltai József

Szül. hely és év:            Budapest, 1940. szeptember 16.

Anyja neve:                  Kadecska Etel

Lakcím:                       1025 Budapest II., Csalán u. 4/A.

Munkahely:                  főállásban: 1963. július 1-je óta BME, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, (jelenlegi nevén) Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék (beosztás: egyetemi docens);

                                   1998. július 11-e óta a BME-VIK oktatási dékán-helyettese;

mellékállásban: 1998. január 1-je óta a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara (beosztás: főiskolai tanár, az Orvostechnikai és Számítástechnikai Tanszék vezetője).

ˇ        Végzettségek és diplomák:

Villamosmérnöki oklevél:                     Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki Kar. 175/1963.

Műszaki doktor:                                  BME (villamos műszerek és mérések szaktud.). 1091/1971.

Műszaki tudomány kandidátusa:           MTA Tudományos Minősítő Bizottság. 14.894/1994.

PhD:                                                   BME VIK Doktori Tanácsa. 868-PhD/1999.

ˇ        Nyelvvizsgák: angol (k.f.: 2596/1965); spanyol (k.f.: 195/1968); német (f.f. C: 00226/1992).

ˇ        Szakmai munkásság:

Oktatás, előadások, egyéb:

1963 - 1971: Elektromechanikus műszerek, Passzív alkatelemek, Regisztrálók és perifériák.

1971-től: Elektronikus áramkörök, Elektronika. Biomedical Engineering tanfolyam szervezése és előadástartás angolul, kétévente (az UNIDO égisze alatt).

1984-től (angol nyelven): Electronics I és II, Advanced Electronics, Circuits Design.

1989-től az ELEKTRONET elektronikai-informatikai szakfolyóirat Méréstechnika rovatának szerkesztője.

1994-től 2001-ig (német nyelven): Elektronik.

1998. januártól: közreműködés és szervezés az Egészségügyi Főiskolai Kar orvostechnikai és számítástechnikai oktatásában.

1998. júliustól oktatási dékán-helyettesként oktatásszervezés a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán.

Kutatás:

1963 - 1970: Mérőhidak fejlesztése (Maxwell-híd, Schering-híd).

1970 - 1980: Áram-komparátoros hitelesítő műszerek fejlesztése (áramváltó-hitelesítő, feszült­ségváltó-hitelesítő).

1980-tól: Különféle vizsgáló és hitelesítő műszerek fejlesztése: egészségügyi műszerekhez elektronikus vizsgálóműszer, mérő és orvostechnikai berendezések (pl. miográf, vérnyomásmérő) elektronikus részegységeinek kifejlesztése, geodéziai kőzetminta-lemágnesező, távadó-hitelesítő, teljesítménymérő-hitelesítő (1994-95.), elektronikus mérleg mikroprocesszoros vezérlése (1997-99).

ˇ        Publikációk:

Külön jegyzékekben megadva.

Budapest, 2003. október 10.