Információkeresés

 

Információkeresésrõl akkor beszélünk, amikor az ágensnek magának kell megkeresnie az információforrást és abban kell a keresést végrehajtania. Ilyen lehet például egy ûrkutatással kapcsolatos dokumentum megkeresése a WWW-n. Információszûrés esetén ezzel szemben az ágensnek nem kell az információforrás után mennie, mert az információk „maguktól” áramlanak hozzá. Információszûrés például az, amikor egy ágens Usenet cikkek közül keresi ki a felhasználót érdeklõ cikkeket.

Néhány általános szoftver ágensekkel foglalkozó hely:
UMBC Agent Web
Agent Related Pages from Mike Wooldridge
Intelligent Software Agents
@gency
Other Agent Pages
PC AI - Intelligent Agents
Agent Society Home Page
Agent Info
Agent Web Links

Információkereséssel kapcsolatos helyek:
Internet Softbot Research
Anne Diekema Information Retrieval lapja
The Web Robots Pages

Megvalósítások, példák gyûjtõhelyei:
Sulla - A User Agent for the Web
Agent Knowledgebase Associates, Inc.
Spot for all bots on the Net

Néhány példa:
Webdoggie

The Umass CIG Searchbots

Metabot
Metacrawler


Néhány publikáció, cikk információkereséssel kapcsolatban
Information retrieval
The Seven Ages of Information Retrieval

Information Retrieval on the WWW

Moving Up the Information Food Chain: Deploying Softbots on the World Wide Web
Oren Etzioni
Department of Computer Science and Engineering
University of Washington
Partnerships in Navigation: An Information Retrieval Research Agenda
Michael Buckland
Mark H. Butler
Youngin Kim
Barbara Norgard
Christian Plaunt
School Information Management and Systems
University of California
Agent-Based Knowledge Discovery
Winton H E. Davies
Pete Edwards
Department of Computing Science
King's College
University of Aberdeen
Efficient Information Gathering on the Internet
O. Etzioni, University of Washington
S. Hanks, University of Washington
T. Jiang, McMaster Univervisity, Hamilton
R. M. Karp, University of Washington
O. Madani, University of Washington
O. Waarts, University of California, Berkeley
Planning to Gather Information
Chung T. Kwok, Daniel S. Weld
Department of Computer Science
University of Washington
Jasper:Communicating Information Agents for WWW
John Davies, Richard Weeks, Mike Revett
Advanced Applications & Technology
BT Laboratories