4. gyakorlat

 

Valószínűségi változók (elméleti összefoglaló):

 

Eloszlásfüggvény:

        

 

Ismert, hogy

·  

·  

 

Sűrűségfüggvény:

        

 

Ismert, hogy:

·       „Súlypontja” a várható érték

 

         Számítási módok:

·       Várható érték:

·       Variancia (szórásnégyzet):

·       Steiner tétel:

 

 

Azonos eloszlású, független valószínűségi változók összegzésekor mind a várható érték, mind a variancia összegződik:

 

Azonos eloszlású, független valószínűségi változók átlagolásakor a várható érték változatlan marad, míg mind a variancia N-ed részére csökken:

 

Konfidenciaszámítás

 

Várható értéket szeretnénk becsülni. Két eset lehetséges: ismert és ismeretlen variancia

Mérési eredményeink:

         Várható érték becslő:

 

Várható érték becslése ismert variancia esetén:

Szimmetrikus konfidenciával megadva:

 

 

ahol µ a valódi várható érték, σ az egyes mért értékek szórása, p a kívánt konfidencia, valamint zk az a változó, amelytől végtelenig a standard normális eloszlás improprius integráljának értéke k. Például 90%-os szimmetrikus konfidenciával számolva:

 

 

Várható érték becslése ismeretlen variancia esetén:

Amennyiben a variancia nem ismert, azt is becsülnünk kell. Erre szolgál a tapasztalati szórásnégyzet:

 

 

Szimmetrikus konfidenciával megadva – feltéve hogy  normális eloszlású:

 

 

ahol t változó N–1-edfokú Student-eloszlást követ. A változó második argumentuma ugyanúgy értelmezendő, mint az ismert varianciájú esetben.

 

4. gyakorlat segédlet

 

Példák:

·       3.1

·       3.2

·       3.3

·       3.10

·       3.24

·       3.11