Témáim hallgatók számára

Az integrált intelligens rendszerek szakirány elindulásával az önálló labor és diplomatervezési témáimat a szakirány keretein belül hírdetem meg. Ez a lap csak historikus jellegű.

    Szeretnék néhány témát ajánlani azoknak, akik többre vágynak, mint amit a kötelező egyetemi tanulmányokból megszerezhetnek, illetve nálam szeretnének önálló laboratórium feladatot megoldani, vagy diplomatervet készíteni. Az ajánlott témák gyakorlati jellegűek, elsősorban hálózati és Web programozási, rendszerépítési feladatok, nagyobb projektek részfeladatai.

Vannak kisebb, fél-, vagy egyéves feladatok, illetve hosszabb, akár diplomatervezésig is vihető munkák. Némelyik teljesen önálló munkára épít (megtetszik az ötlet, nekilátsz és megcsinálod), másoknál konzultációkkal, illetve határidőkkel lehet értelmes eredményre jutni. Vannak nagyobb projektek is, ahol már elkészült munkákra lehet építeni, részfeladatokat lehet vállalni, illetve többen együtt is lehet dolgozni.

Az egyes témáknál külön-külön jelöltem, hogy elsôsorban kik számára ajánlom őket, milyen terjedelmű, milyen jellegű munkák. Minél késôbb ("öregebben") kapcsolôdsz be egy témába, általában annál több elôismeret szükséges. A témákban használatos szoftver eszközök, környezetek között igen nagy az átfedés, ezért egy kisebb témában szerzett tapasztalatok késôbb, egy nagyobb témában biztosan elônyödre válnak.

Vess egy pillantást a feladatok megoldásához ajánlott szoftver és hardver eszközökre!

Aktuális témaválaszték

Jelenleg minden témát egy nagyobb, prototípus szoftver fejlesztébe fogtam össze, melynek címe: IKF: Információ és Tudás Tárház létrehozása.

Kulcsszavak: információ keresés, szövegelemzés, strukturált információ ábrázolás, XML, tudásreprezentáció, ontológia

Az IKF (Information and Knowledge Fusion) nemzetközi projekt Információ és Tudás Tárház című magyarországi része számára készítünk egy prototípus rendszert, melynek célja nem strukturált, lazán szervezett információ forrásokból (pl. az internet) információ kinyerése és ennek automatikus feldolgozás utáni ábrázolása egy ontológia alapú strukturált szöveg- és tudásábrázolással rendelkező rendszerben. A rendszer végfelhasználói számára alkalmazás-függő információkat szolgáltat riportok, egyedi lekérdezések, modell-alapú problémamegoldó eszközök formájában.

Tervezett alkalmazási terület az üzleti vállalkozásokkal kapcsolatos információk keresése, strukturált tárolása és többféle (banki, állami) célra történő felhasználása. A rendszer ipari (technológiai és végfelhasználói) partnerekkel közösen valósítjuk meg.

A rendszer elkészítése során számtalan részfeladat elképzelhető (információ keresés, szövegindexelés, XML-alapú feldolgozás, adatbázis-XML-tudásbázis kapcsolat, ontológia kezelés, tudásreprezentációs formák vizsgálata, lekérdezések, stb.), ezért a konkrét önálló labor feladatot személyesen egyeztessük.

Korábbi témák és eredmények

XML-alapú Web portálok (projekt, 2-4 évf, önlab)
A feladat elsősorban az XML technológia különböző területein történő elmélyülést kívánja meg, egy konkrét feladat (Web portál készítése) során.
A portál készítése során a föbb megoldadó feladatok az elhelyezett anyagok dokumentum analízise (DTD előállítás), az adatbázis tárolás megoldása, Web interfész programozás, és megjelenítési logikák készítése (HTML, WAP).
Alkalmazható eszközök: Lotus Notes, Apache XML eszközök, PHP, Java szervletek.

Szöveg indexelés és keresés (projekt, 2-5 évf, önlab, dipterv)
Az elképzelt rendszer egy dokumentum letöltő, tároló, indexelő és kereső rendszer, amely képes nem strukturált (free text) és strukturált (XML) szövegek elemzésére és keresésére is. Fő alkalmazási területe olyan helyi (munkacsoport) dokumentum-bázis létrehozása, melyek hatékony dokumentum-elérési módszerekkel rendelkezik.
Alkalmazható eszközök: IBM DB2 + Intelligent Miner for Text, Oracle interMedia, stb.

XML-alapú gén tudásbázis építése (projekt, 2-4 évf, önlab)
A világon számos kutatócsoport foglalkozik az emberi génállomány feltérképezésével. A megszülető eredmények elérhetőek az internet segítségével is, azonban a rendelkezésre álló információ nem strukturált, hanem alapvetően szöveges. A feladat egy olyan, XML-alapú rendszer tervezése és megvalósítása, amely képes különböző gén információ forrásokból adatokat beszerezni, és ezeket egy naprakész, strukturált, jól kereshető rendszerben tárolni.
Alkalmazható eszközök: GeneCards, IBM DB2 + XML Extender, Oracle interMedia, stb.

Automatikus információ- és tudásgyűjtés (projekt, 2-4 évf, önlab, dipterv)
A projekt alapvető célkitűzése olyan szoftver eszközök fejlesztése, melyek a felhasználó segítségére lehetnek az őt érdeklő információk és tudás automatikus beszerzésében, válogatásában.
Aktuális feladatötletek:
Web információforrások elérésének analízise (adatgyűjtés és elemzés), lásd a web statisztikákat!
Az új és részletes témakiírásokat az IKF projekt alakuló lapjain találod.
Eddigi munkák:
Guth Attila: Email/News szűrés (tanulmány, program, web anyag), 1997
Valázsik László: Információ keresése az Interneten (tanulmány, program, web anyag), 1997
IPM: Webes termékdokumentáció (projekt, 2-4 évf, önlab, dipterv folytatás)
Egy Copernicus (EU) projekt keretén belül hosszú távú feladatokat kínálunk hallgatók számára. A projekt célkitűzése Web alapú termékmanuálok készítése, kihasználva a környezet nyújtotta előnyöket (multimédia, virtuális valóság, integráció más rendszerekhez, tudásalapú diagnosztikai kiegészítő szoftverek, stb.)
A feladatok elsősorban Web rendszertervezést és hozzá kapcsolódó programok készítését jelentik, illetve meglevő rendszerek integrálását Web környezetbe (adatbázis kapcsolat, interfész más rendszerekhez, stb.). A projekt anyagi eszközökkel is rendelkezik ilyen munkák támogatására, illetve hosszabb távú együttmúködés esetén a külföldi partnereknél is lehet dolgozni néhány hónapig.
Aktuális feladatötletek:
Termékinformáció integrálása intelligens termék gépkönyvben
Adatbázis illesztése IPM-hez
Felhasználói profilok és kezelésük intelligens termék gépkönyvben
Dinamikus Web dokumentumok összeállítása, az XML technológia alkalmazása
Hibadiagnosztikai szakértő rendszer készítése intelligens termék gépkönyvhez
Az intelligens termék gépkönyv automatikus frissítésének kidolgozása
Van még három kapcsolódó feladatkiírás SGML/XML/Web területen
Korábbi munkák:                    Az eredményeket lásd a http://www.mit.bme.hu/projects/promanual/ címen!
Lezsák Gergely: Web prototípus fejlesztés (TDK dolgozat, előadás)
Rab Gergely: Web prototípus fejlesztés (TDK dolgozat, előadás)
Somogyi Csongor: szakértői rendszerek, java diagnosztikai applet (TDK dolgozat, előadás)
Elektronikus kereskedelem, digitális pénz megvalósítása (önlab)
A cím több témát is takar. Egyrészt hagyományos banki (lakossági folyószámla) szolgáltatások megvalósítását Internetes környezetben, másrészt egy tisztán digitális fizetőeszköz megvalósítását szintén az Internet világában, harmadrészt Web áruházak létrehozásához szükséges technológia megismerését, architektura tervezést és programozást.
Korábbi témaötletek:
Web áruház szoftver készítése Apache Web és PostgreSQL adatbázis szerverekkel.
Eddigi munkák:
Fehér Gábor: Digitális pénz megvalósítása, egy nagyon szinvonalas önálló labor munka, 1997
Ruda Gergely: Elektronikus banki szolgáltatások megvalósítása, önálló labor, 1997
PC konfiguráció menedzser (1-5 évf., önlab, dipterv)
Egy harveres cégnél dolgozó barátom ajánlotta ezt az érdekes feladatot: adott a PC hardver elemeinek széles, egymással mérsékelten kompatibilis skálája, amiből a felhasználók jelentős része szeret saját maga teljes gépet összerakni, valamint rengeteg, saját kárán és pénzén tanuló felhasználó (vásárló). A cél egy olyan rendszer kialakítása, amely feltérképezi a vásárló igényeit (milyen jellegű alkalmazásokat szeretne futtatni, milyen jelenlegi hardver eszközei vannak, valamint mennyi pénzt szán fejlesztésre), majd a hardveres cég szakértelmét felhasználva ajánl neki egy hardver konfigurációt és vásárlási listát. A feladat egy régi, nagyon sikeres rendszer, a Digital hardver konfigurációs menedzserének dallamát idézi. A feladat megoldásához a cég támogatást nyújt.
Kisérletezés virtuális világokkal(több téma, 1-4 évf, önlab)
A téma egyrészt néhány speciális szoftver eszkőz megismerését jelenti, másrészt ehhez csatlakozva a kooperativ viselkedések tanulmányozását, elsősorban multi-ágens környezetekben.
Eddigi munkák:
Szabó Tamás: szociológiai szimulációk multi-ágens rendszerekkel, önálló labor, 1997
Robotfoci(önálló feladat, 1- évf.)
Az ASCII foci (ASCII Soccer), amellett, hogy érdekes játék, egy kiváló terület önálló (és egyszerű) szoftverek (ágensek) kooperációjának tanulmányozására. A feladat egy egyszerű környezetben a játékosok kódját megírni (C nyelven, kb. 20-50 sor). Az érdekessége először ott kezdődik, amikor az ember megpróbálja megverni az előre megírt csapatokat, és ott végződik, mikor benevez a hivatalos világbajnokságra :-) A témának megjelent Java-s, illetve vas változata is: robotic soccer.
GO program (önálló feladat, 1- évf., GO játéktudás elôny)
A GO (egy négyezer éves, kínai eredetű, a távolkeleten tradicionális) a sakknál egyszerűbb játék, ennek ellenére (vagyis inkább ezért) nincs olyan jól játszó GO program, mint sakkban pl. a Deep Blue, amely már nemzetközi nagymesterekkel versenyez. Ennek alapvetô oka, hogy a GO-ban sokkal nagyobb a lépési szabadság, ezért a döntési fa, melyben az optimális lépést keressük, jó heurisztikák nélkül gyakorlatilag kezelhetetlen méretű. A feladat jó GO játékosok által használt szempontok feltérképezése. és ezek alapján egy kooperativ architekturáju program elkészítése (komoly díjat tűztek ki az elsô jól játszó program írójának). A feladat megoldása egy jó tanulóterep kooperativ programok írásához.
MPEG 3 kóder/dekóder DSPkártyával (régebbi téma)
Az MPEG Level I Layer 3 (röviden MPEG3, vagy MP3) egyre népszerűbb hangtömörítési formátum. Bár veszteséges tömörítést alkalmaz, minősége mégis megfelelő, CD-hez közeli szinvonalú. Legnagyobb problémája a költséges kódolás és dekódolás. Az utóbbi (lejátszás) tapasztalataim szerint egy Pentium 100-as processzoron a CPU idő közel 60%-át igényli. A kódolás pedig ennél sokkalta erőforrásigényesebb procedura. A feladat egy PC-be illeszthető, olcsó DSP kártya megépítése, a hozzávaló szoftverek elkészítése, melyekkel a dekódolás (opcionálisan a kódolás is) megoldható.
Korábbi munkák:
Kelemen András, Cservölgyi Krisztián olcsó dekódoló kártya és szoftver készítése, önálló labor
Molitorisz Kornél, Lengyel Tamás, Flamich Gábor real-time kódoló kártya készítése, önlab